T 972 26 18 35
F 972 27 55 72
info@perebarris.com

Av. Europa 22-24
Pol. Ind. Pla de Baix II
17800 Olot (Girona)
Tancaments d'alumini i fusta / Blocs porta / 
Armaris / Escales de fusta / Envernissats / 
Reformes i rehabilitació / Reparació i manteniment / 
Treballs amb CNC /